Runningtherapie voor Bedrijven

Totaalproduct

Hardlopen voor bedrijven, runningtherapieCentraal staat de gezondheid van werknemers binnen uw bedrijf.
Running Therapie Drenthe levert hiervoor een totaal product. Behalve de daadwerkelijke Runningtherapie worden van hieruit tevens de medische, de preventieve en de re-integratieprogramma’s gecoördineerd en uitgevoerd.
In praktische zin houdt dat het volgende in:

Stappenplan

Bij de opzet van Runningtherapie in uw bedrijf komt het één en ander kijken. Om een idee te geven hoe Running Therapie Drenthe te werk gaat, leggen wij een globaal stappenplan voor vanaf de eerste onderhandelingen met de potentiële opdrachtgever tot aan de opening van het sportgezondheidscentrum. Hierbij kan de volgorde wijzigen.
Globaal stappenplan:

U zult versteld staan van het enthousiasme en de professionaliteit van onze aanpak. Direct vanaf de start zult u een boeiend en plezierig programma binnen uw muren weten.

Activiteiten

Gezondheid voor uw werknemersSamen werken naar een vooraf vastgesteld doel is voor de meeste deelnemers dé manier om iets te bereiken. In een groep is het gezellig, er is een positieve sociale controle en er is een bepaalde mate van teamgevoel. Maar ook voor de individueel trainende deelnemer is er voldoende ruimte. Onze bewegingsprogramma's spelen hierop in.

De uitdaging ligt in het feit een bewegingsaanbod te creëren dat zo veel mogelijk aansluit bij de behoefte vanuit de deelnemers en aansluit bij de dagelijkse bezigheden, zowel thuis als op het werk. In onze programma’s gaat het in de eerste plaats om het onderhouden of verbeteren van de gezondheid van medewerkers en in het bijzonder van hen, die structureel te weinig bewegen.

Door een goede voorlichting, een persoonlijke benadering en een hoge mate van sportplezier kan Running Therapie Drenthe bogen op hoge participatie cijfers in haar programma’s.

Meten is weten

Resultaten worden zichtbaar als ze meetbaar zijn. Voor aanvang van de training wordt bij iedere deelnemer een fitheidtest afgenomen. Er wordt een nul meting gedaan, waardoor van iedere deelnemer in kaart kan worden gebracht wat de aanvangsconditie is. Met vastgestelde intervallen worden herhalingstesten afgenomen en het resultaat wordt vergeleken. Van deze werkwijze gaat een grote motivatie uit. Motivatie en resultaat zijn de drijfveer om te blijven bewegen! Na de test wordt een trainingsschema op maat aangeboden.

Kosten

Om een runningtherapie programma op te zetten dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

  1. Wordt een algemeen sportgezondheidsbeleid door het management onderschreven?
  2. Is er bereidheid om hiervoor financiële middelen in te zetten?
  3. Is er ruimte beschikbaar voor de sanitaire voorzieningen?
De kosten zijn moeilijk op voorhand exact vast te stellen. Wel hebben onder meer de volgende componenten invloed op de prijs:
  1. De mate van begeleiding
  2. Eigen bijdrage deelnemers
  3. De keuze van de bewegingsprogramma's
  4. Inzet van medische programma's

Maar bovenal kunt u er vanuit gaan dat Running Therapie Drenthe zijn uiterste best zal doen om in alle gevallen tot de beste oplossingen te komen en tot een fantastische uitwerking van uw wensen en plannen. En dat kost u in de beginfase helemaal niets!!

Voorkomen is beter dan genezen

We hebben het druk. We hebben haast. We willen zoveel mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd, zowel zakelijk als privé. Dat ons lichaam tegensputtert en ons op den duur in de steek laat, nemen we dan maar voor lief. We haasten ons van afspraak naar afspraak, tussendoor snel wat makkelijke voeding, voelen ons niet lekker, kunnen minder goed presteren, raken gestrest en melden ons ziek. Kortom, de cirkel is rond. Degenen die hiervan profiteren zijn de geneesmiddelenfabrikanten.

Stress ...
één van de grootste oorzaken van ziekteverzuim

Volgens statistieken van het CBS ontstaat meer dan een derde van de WAO-instroom door psychische klachten en teveel stress. Dit wordt vaak veroorzaakt door een (te) hoge werkdruk of een niet optimaal management. Maar ook andere factoren, veelal inde privé sfeer kunnen hierbij een rol spelen. Stress is een spanningsreactie, die zich kan uiten in allerlei fysieke en lichamelijke klachten als buikpijn, rugpijn en hoofdpijn. Stress leidt niet alleen tot gezondheidsklachten maar kan ook de relatie tussen werknemers verslechteren. Er hoeft dan maar even iets mis te gaan of de irritatiegrens is bereikt.....en dat komt de werksfeer niet ten goede. Runningtherapie Drenthe heeft het antwoord op deze problemen door middel van haar sportgezondheid programma’s. De uiteindelijke besparing op de ziektekosten en de verhoging van de prestaties van de werknemers wegen ruimschoots op tegen de exploitatiekosten van de programma’s, terwijl de werkgever hiermee aangeeft de klachten serieus te nemen.

 

Aanmeldingsformulier vorige pagina  volgende pagina Trainingslocaties

top